א-ג

| עדכון אחרון:  22/06/2017 17:54

 

אברהם אוסטרובסקי

 1912-1984

 

 

אברהם שפיגל

1913-1995

 

 

אהרון פרנץ

1914-1979

 

 

אהרון שתיל

1947-2011

 

 

 

 

 

אוה מרגליות

1913-2005

 

 

אולי מירון

1914-1998

 

 

אוריאל ברגיא

1920-2013

 

 

אילזה פלס

1913-2003

 

 

 

 

אילן רוזנברג

1928-1992

 

 

אלי בראון

1914-1990

 

 

אלפרד אברם

1913-1963

 

 

אמיל טננבאום

1913-1986

 

 

אנטוש אברהם

1914-1937

 

 

אפריים רוזמן

1913-1984

 

 

 בנימין רוזנברג

1015-1982

 

 

ברוך בן-עמי

1926-1987

 

 

ברוך שתיל

1913-1990

 

 

גרטל טורטל

1920-1992