ס-פ

| עדכון אחרון:  22/06/2017 17:56

 

סימה אברהם

1918-1982

 

 

עדה אוסטרובסקי

1912-1998

 

 

עופר להב

1970-1993

 

 

עזרא ינוקא

1935-2011

 

עזרא שטרנברג

1914-2001

 

 

עליזה ורטהיים

1912-1980

 

 

פאול ארליך

1913-1974

 

פאולה שטרנברג

1913-1989

 

פירה שרף

1914-2004