תמונות מקונצרט של דובי כרמל בדליה ב 14.12.2015

28/09/2017 20:57