Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9897345

צור קשר

Web-site@k2.dalia.org.il

שלח דוא"ל

קיבוץ דליה נוסד על ידי איחוד שני קיבוצי "השומר הצעיר" :

 

קיבוץ "במעלה" היה מורכב מחברים יוצאי רומניה וטרנסילבניה. רובם עברו הכשרה חקלאית וחרושתית בארצות מוצאם ורוכזו יחד כקבוצת עלייה. ראשוני העולים הגיעו לארץ ב- 1933 ושהו בכפר מל"ל, בהדר רמתיים ובעיקר במגדיאל.  הם עבדו בחקלאות ובכל עבודה מזדמנת אחרת והמתינו לאישור הסוכנות היהודית לעלות על קרקע שתיועד להם. בנוסף לפעילות תרבותית וחברתית ענפה עסקו החברים גם בפעילות פוליטית נמרצת.

 

קיבוץ "במפנה" היה מורכב מחברים יוצאי גרמניה. לפני עלייתם ארצה עברו הכשרה חקלאית בדנמרק ומיעוטם בגרמניה, בצרפת ובאנגליה. ראשוני החברים עלו ב- 1933 וכעבור זמן הגיעו למושבה כרכור בה ציפו לאות לייסד קיבוץ חדש. בכרכור עבדו החברים בחקלאות, בעיקר בגן הירק על שטח של כ- 40 דונם, בעבודת בניין בגן השומרון, ובסבלות בנמל חיפה.  במושבה התקיימו חיי חברה ותרבות ערים. אחת לחודש ביקרו החברים בסינמה או בהצגת תיאטרון ומדי שלושה שבועות הלכו ברגל לקיבוץ עין שמר לשמוע הרצאה פוליטית.

 

ההחלטה על איחוד שני הקיבוצים נפלה במזכירות הקיבוץ הארצי ב- 26.4.1939 וכעבור ימים אחדים, באחד במאי 1939,

עלו שני הקיבוצים להתיישבות ברמת מנשה כדי לבנות קיבוץ עצמאי.


בכך הגשימו חלום נעורים ומשימה חלוצית של יישוב הארץ. בקיבוץ היו 160 חברות וחברים ו- 14 ילדים.

dalia abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות