Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9897345

צור קשר

Web-site@k2.dalia.org.il

שלח דוא"ל

חקלאות

 

אדמת רמת מנשה אינה מעניקה יתרון לתושביה. הגבעות הגיריות אינן משופעות באדמה פוריה ולפיכך נאלצו התושבים להשקיע עמל רב בסיקול האדמה ובהכשרת הקרקע לגידול חקלאי.

ברבות השנים, מקצועיות וידע שנצברו ע"י העושים במלאכה הביאו להישגים רבי משמעות וכיום דליה מתברכת במגוון ענפים המניבים פרי והכנסות נאות בתחומים הבאים :

 

 פלחה.

 כותנה.

 מטעים- אבוקדו, מקדמיה, שקדים, זיתים.

 דיר.

 חמניות.

 

 

dalia abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות