Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9897345

צור קשר

Web-site@k2.dalia.org.il

שלח דוא"ל

מערכת החינוך בקיבוץ דליה  

 

 חברת הילדים - תשס"ט - לחץ כאן לגלרית תמונות

 

 

מערכת החינוך בקיבוץ דליה, המטפלת בילדים מלידה ועד גיל 18 ,

מונה נכון להיום :

§   כ  - 100 ילדים בגיל הרך

§  75 ילדים בחינוך הבלתי פורמלי – גילאים א' – ו'. לתמונות תלתון צעיר

§  38 נערים כיתות ז' – יב'.

 

הגיל הרך:

מערכת החינוך לגיל הרך מורכבת מ- 5 יחידות גיל  על פי שנתונים.

בכל יחידה גננת מקצועית ומוסמכת ולצידה צוות מטפלות לפי תקני כוח האדם של התנועה הקיבוצית.

§  בית תינוקות – אגף צעירים

§                       אגף בוגרים

§  פעוטון צעיר – גילאים 1-2 שנים

§  פעוטון בוגר – גילאים – 2-3 שנים.

§  גנון – גילאים 3-4 שנים

§  גן טרום חובה וחובה – 4-6 שנים (תקן של משרד החינוך). לתמונות - גן דבש

 

יעדי מערכת החינוך לגיל הרך הם:

§   תמיכה ומתן מענה לצרכי ההתפתחות השונים של הילדים בכל גילים.

§  מתן מיטב התנאים הפיזיים ואנושיים להתפתחותו התקינה של הילד.

§  מתן מגוון הזדמנויות ללמידה והתפתחות.

 

המערכת הינה מקצועית בכל הקשור להיכרות עם צרכי הילד ושגרת חייו, ולמתן מענה הולם לצרכים ולהתפתחות הילד.

 

מערכת הגיל הרך פתוחה לקליטת ילדים מחוץ לקבוץ, וכיום נמצאים בה כ – 40 ילדים מישובי האזור. המערכת מטפחת את הקשר והזיקה לקהילה ולמקום.

המערכת מלווה על ידי רכזת הגיל הרך, מדריכה פדגוגית ופסיכולוגית מהשרות הפסיכולוגי במועצה.

 

חברת הילדים :

§  מערכת חינוכית הנותנת מענה לילדי כיתה א' עד ו', מספקת להם מענה התפתחותי

   ויוצרת מפגש חברתי עם מגוון התנסויות חברתיות בנוכחות מבוגרים.

§  המערכת מעניקה סביבה בטוחה המותאמת לצרכים בגילאים אלה, ומזמנת פעילויות

   תוך חיזוק הקשר והזיקה לקהילה ולמקום בתיווך מבוגרים.

 

מבנה חברת הילדים:

§  חברת הילדים מורכבת משני תלתונים

§  תלתון צעיר – ילדי א' – ג'.

§  תלתון בוגר ילדי ד' – ו'.

§  בחברת הילדים עובד צוות מתאים המלווה בהדרכה מקצועית ומנוהל ע"י איש

  מקצוע.

§  מסגרת הפעילות מותאמת לצרכי הילדים בזמנים ובפעילויות.

§  במהלך שנת הלימודים המערכת פעילה בשעות שלאחר חזרתו של הילד מבית

   הספר (13:30 עד 16:00).

§  בחופשים התלתונים פתוחים משעה 7:00 עד השעה 16:00.

§  בחברת הילדים מתחנכים גם ילדים מחוץ לקבוץ – בדרך כלל ילדים שממשיכים את  

   המסגרת החינוכית מהגיל הרך.

§  במהלך החופשים הגדולים (פסח וקיץ) קולטת מערכת החינוך הבלתי פורמלי ילדים

   מחוץ לקבוץ ומאפשרת להם מפגש  חוויתי ומעניין עם ילדי המקום. לעיתים הדבר

   מלווה בחוויות טובות ולעיתים ברגשות תסכול ואכזבה, אך תיווך נכון של הצוות

   מסייע לילדים להיות פתוחים יותר, מחוברים למציאות ומסתגלים ביתר קלות

   לשינויים אותם מזמנים החיים.

 

 

נעורים:

§  הקבוץ מקנה חשיבות לקיום מערכת חינוך לבני הנעורים בתוך הקבוץ לצד מערכת

   החינוך האזורית.

§  קיומה של קבוצת נוער בבית, בליווי מדריך, תורמת לחינוך ערכי עם זיקה ותחושת

  שייכות לקהילה ולמקום.

 

מבנה הנעורים נכון להיום:

§  נערים המעוניינים להשתייך למערכת הנעורים האזורית יכולים לקחת חלק בפעילות

   חברת הנעורים- רעות. ברעות קיימות מספר חלופות להשתייכות, החל משותפות

   מלאה הכוללת לינה בפנימייה, שותפות מלאה בפעילות ללא לינה, והשתתפות

   בפעילות לפי בחירה.

§  בדליה אחראי על פעילות הנערים מדריך חברתי המהווה דמות משמעותית בעיני

   הילדים. לרשות הפעילות עומד מועדון ובו ציוד מתאים.

§  שעות הפעילות מותאמות לצרכי הנערים, בימי חול ובחופשים.

 

 

ניהול:

את מערכת החינוך מובילה מנהלת מקצועית ולצידה צוות המורכב מאנשי מקצוע ואזרחים בעלי זיקה לחינוך, מלבד היותם הורים.

ההנהלה הפעילה נפגשת פעם בשבוע לדיונים בענייני היום יום.

ההנהלה הרחבה נפגשת כ – 5 פעמים בשנה ועוסקת בעניינים עקרוניים.

 

להתקשרות:

טלפון במשרד – 04-9897332

טלפון נייד של מנהלת  החינוך : 054-6747713

dalia abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות