Rapoo- It solutions & Corporate template

04-9897345

צור קשר

Web-site@k2.dalia.org.il

שלח דוא"ל

במדור זה נביא מידע ומחשבות בתחום האקולוגי.
הרעיון הוא להגביר מודעות ולתרום לחשיבה שתעורר עשייה.
נספר על  הפעולה הננקטת ביישובנו בתחום זה.
נדווח על מה שקורה בארץ ובעולם, ונשתדל לשלב את מגוון הנושאים הקשורים בתחום חשוב זה- שמירת טבע, חיסכון במים ובאנרגיה, מיחזור ועוד.
נספר גם מה חושבים אצלנו בנידון- ילדים ובוגרים.
 

הנכם מוזמנים להגיב ולספר.

לליב, יניצילום תמונה משמאל: רן פרץ

dalia abc
ab מערכת הצבעות דיגיטליות הצבעה דיגיטלית אתר לקיבוץ קריאות שירות קריאות שירות